Grafisk Service

Welcome to Grafisk Service!


We do the service and installation of all type of machinery for the graphic industry. 
We  sell our machines  from Scandinavia.
Vi är ett rikstäckande serviceföretag för hela den grafiska branschen.
​​​​​​​
Vi är specialister på:
  • Reparationer
  • Flyttningar
  • Köp och försäljning av tryckeri- och bokbinderimaskiner